Skyscraper – Left
Skyscraper – Right

دیالوگ های ماندگار

دیالوگ های ماندگار سینمای جهان

…………………………………………………………..

City Hall 1996

اهمیت یک مرد از دشمنانش معلوم میشه نه از دوستانش . . .

………………………………………………………………………………….

Léon: The Professional

ماتیلدا : زندگی همیشه اینقدر سخته یا فقط وقتی بچه هستی اینطوریه ؟
لئون : همیشه اینطوریه

………………………………………………………………………………….

Stray Dog 1949

میگن آدم بد وجود نداره، این موقعیته که باعث میشه آدما بد باشن!

………………………………………………………………………………….

Black Swan

Black Swan

توماس : بی نقص بودن، فقط کنترل کردن نیست. بعضی وقتها باید خودتو رها کنی.